Zavřít nabídku

Nabídka

 
Obchodní značka SGM se na trhu v české republice objevuje již od roku 1992, tehdy se spojily rostoucí podnikatelské záměry tří původních zakladatelů firmy a logicky vyústily v založení prvního subjektu ve skupině, společnosti SGM Třinec .
 
Těžištěm činnosti se stala od počátku mezinárodní doprava a spedice, k čemuž se relativně záhy, jako reakce na požadavky zákaznické klientely, připojilo i vnitrostátní zasilatelství.
 
Stabilní vývoj v oblasti nabízeného produktového porfolia a s tím i masivní růst tržeb vedly v roce 2004 k založení dceřinné společnosti SGM Route a.s., coby servisní organizace a nositele vlastních dopravních aktivit. Uzavření dohody o úzké spolupráci s předním výrobcem výkovků, firmou Moravské kovárny a.s., iniciovalo v témže roce otevření další společnosti ve skupině, SGM Vysočina s.r.o, která se primárně orientuje na specializovaný servis pro tohoto klienta. V roce 2008 , v souladu se záměrem posílení zdrojů ve vlastní dopravní technice, došlo k odkoupení a převzetí dopravního subjektu NH Roadtrans , který byl následně převeden pod správu a management SGM Route a.s.
 
Svou vizi na vytvoření plnohodnotné sítě dispečerských pracovišť, které by regionálně pokrývaly všechny oblasti v České Republice, začal management realizovat v roce 2011, otevřením poboček v Hradci Králové, Praze a Ostravě. Rok 2013 se stal dalším rozvojovým milníkem, kdy na podobném principu, jaký byl použit pro SGM Vysočina , vznikla společnost SGM CB, tentokráte s majoritním klientem Motor Jikov České Budějovice. Kontinuální expanzi působnosti na domácím dopravně logistickém trhu potvrdilo v roce 2014 i otevření nového dispečerského centra v Brně a v roce následujícím rozšíření produktového portfolia o oddělení Air and Sea .

Kontakt

HLAVNÍ PROVOZOVNA

SGM Route, a.s.

Bukovecká 613,
739 91 Jablunkov

IČ: 26824213, DIČ: CZ26824213

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2756


Kontaktní formulář