SGM group- Slovo majitele

Slovo majitele

Vážení návštěvníci,

vítám Vás na stránkách SGM Group a.s. V duchu se vracím do roku 1992, kdy vznikl v hlavách tří společníků podnikatelský záměr v oblasti dopravy. Naše zkušenosti spolu se zdravou poptávkou umožnily na pozadí atmosféry tehdejší doby pod hlavičkou SGM Třinec s.r.o. relativně rychle vybudovat základy fungující společnosti, která zaujímá své pevné místo v logistickém prostředí České republiky již více než 20 let. Nákladní doprava je oborem, který na provozovatele klade vysoké nároky v rovině schopnosti adaptovat se změnám a udržování náskoku před podobnými subjekty, tlak konkurence je obecně velice silný. Filozofie značky SGM je od počátku stále stejná, nabízet produkty služeb které firma dokonale zvládá, pečlivě naslouchat zákazníkům a chovat se férově ke všem partnerům. Jinými slovy, bezpečný a odpovědný růst. Jednoduché motto, za kterým stojí poctivá každodenní práce a zásady, ze kterých jsme nikdy neustoupili.

Důkazem, že jdeme správnou cestou, je fakt, že značka SGM úspěšně prošla obdobími tržních hospodářských výkyvů, zejména lety 2009 – 2011, kdy celá řada menších i větších dopravních hráčů musela omezit, nebo dokonce ukončit svou činnost. My nikoli, vyšli jsme posíleni a každý rok expandujeme, v současné době provozujeme více než sto vlastních návěsových souprav a plánujeme další kroky do budoucna.

Již dnes prostřednictvím regionálních pracovišť pokrýváme většinu území České republiky, v tomto trendu chceme pokračovat a prezentovat své aktivity klientům, které aktuálně neobsluhujeme, jsme si jisti tím, že máme co nabídnout. Zároveň probíhá nikdy nekončící proces zdokonalování stávajícího servisu, včetně upgradu portfolia služeb o nové prvky. Nestojíme na místě, v horizontu několika málo let chceme dosáhnout magické hranice obratu jedné miliardy korun, zároveň si ovšem uchováváme vysoce empatický a individuální přístup jak směrem ven, tak i dovnitř, ke svým zaměstnancům, to jsou ti, kdo tvoří úspěch, ať už za volanty nákladních automobilů, v dispečerském provozním prostředí, potažmo managementu. Přeji Vám, aby také Vaše zkušenost se značkou SGM byla ryze pozitivní, děláme pro to vše.

Erich Sikora
Jednatel a majitel společnosti