SGM group- Služby

Silniční přeprava

Stěžejní aktivitou SGM Group je silniční doprava a spedice realizovaná v rámci téměř celé Evropy. Při realizaci se opíráme především o kolonu vlastních vozidel, tato překročila v roce 2015 již sto celovozových jednotek. Naši řidiči prošli všemi potřebnými školeními a testy a jsou spolehlivými reprezentanty odesílatele zboží až po samotnou vykládku u odběratele. Součástí naší celkové přepravní kapacity je i systém s dlouhodobě prověřenými subkontraktory, kteří splňují nastavené přísné kvalitativní nároky. Přepravujeme zásilky od jedné palety počínaje, přes dokládkové objemy až k celovozovým nákladům, přičemž disponujeme standardním pojištěním pro takovou službu vyžadovaným. Tým dispečerů SGM je připraven komunikovat o průběhu dodání Vašeho zboží 24h, 7 dní v týdnu a to nejenom v českém jazyce, ale i mezinárodních jazycích.

Letecká přeprava

Zajišťujeme door to door přepravy z/do celého světa, reflektujeme priority zadání s ohledem za cenu i rychlost realizace. Jednotlivé zásilky jsou monitorovány a pojištěny, v případě potřeby umíme zabezpečit in on-board kurýra. Se zákazníky komunikujeme v režimu 24/7.

Námořní přeprava

Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme ucelenou řadu služeb v oblasti námořních přeprav jako je FCL ( celokontejnerové přepravy ), LCL (námořní kusové zboží ) a Shortsea, včetně dalšího doplňkového servisu. V rámci těchto aktivit využíváme výhradně kooperace v rámci porfolia spolehlivých rejdařů a agentů. Garantujeme lodní prostor a standardně poskytujeme rychlý a kvalitní informační výstup směrem k zákazníkovi. Produkt Shortsea je nejrychleji rostoucím produktem, který nabízíme, vzhledem k výkyvům na trhu silničních přeprav bývá v řadě případů efektivní alternativou doručení zboží, zejména v destinacích Skandinávie, UK a Irska.

Servis

Vlastní opravárenské kapacity jsou důležitou součástí fleet managementu a kontroly nákladů. Pro smluvní i nesmluvní partnery v oblasti dopravy nabízíme:
 

  • Opravy nákladních silničních vozidel
  • Dodávky náhradních dílů
  • Dodávky pneumatik
  • Dodávky kotevních a upínacích prostředků
  • Dodávky olejů
  • Non stop tankování na vlastní čerpací stanici v Jablunkově
  • Tankování v rámci smluvní celostátní sítě SGM Třinec, spol. s r.o.